Dansk Talentakademi

Dansk Talentakademi er Danmarks førende center for kunstnerisk talentudvikling. Uddannelserne fører eleven op til et niveau som svarer til optagelsesprøven på den relevante længerevarende kunstneriske uddannelse, dvs. på f.eks. Musikkonservatoriet, Skuespillerskolen, Kunstakademiet, Skolen for moderne dans, Forfatterskolen eller Musicalakademiet.

DTA-2Akademiet i Holstebro, som var den første af sin slags i Danmark,  akademiet udbyder uddannelser i:

 • – Musik
 • – Kunst & Design
 • – Dans
 • – Musical & Teater
 • – Forfatter

Talentakademiets uddannelser henvender sig til unge mellem ca. 15-25 år, aldersdispensation er dog mulig i visse tilfælde.

DTA-3Uddannelserne udbydes i samarbejde med:

 • – Holstebro Musikskole
 • – Det Kgl. Teaters Balletskole, Holstebro
 • – Holstebro Kunstmuseum
 • – Odin Teatret
 • – Musikteatret Holstebro
 • – Holstebro Bibliotek
 • – Holstebro Kommune

De enkelte uddannelser optager hver ca. 10-15 elever om året som alle skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget på den pågældende uddannelse. Dansk Talentakademis undervisning er på højt niveau og er struktureret som det statsanerkendte MGK.

Alle uddannelser på DTA er 3-årige deltidsuddannelser på et højt niveau.

Undervisningen omfatter ca. 10-12 lektioner om ugen og er tilrettelagt så man parallelt kan gennemføre fx en gymnasial ungdomsuddannelse. DTAs elever har dog også mulighed for at brede en gymnasial ungdomsuddannelse ud over 4 år.

Elever, der allerede har færdiggjort en gymnasial ungdomsuddannelse, kan vælge at studere på en af Holstebros mellemlange videregående uddannelser, fx pædagoguddannelsen, sideløbende med uddannelsen på DTA. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Studiemiljø på Dansk Talentakademi

OdinTeatretHolstebro er den eneste by i Danmark, hvor fem kunstneriske talentuddannelser på DTAs niveau tilbydes. Som elev på DTA får du på den måde en enestående mulighed for at få inspiration fra talenter inden for andre kunstneriske områder. Alle elever på DTA deltager i forskellige tværfaglige projekter, workshops, foredrag osv. Dette er med til at skabe et unikt og levende kunstnerisk miljø.

Holstebro er en spændende by, som er præget af de mange unge, der studerer i byen og af de mange velrenommerede kulturinstitutioner. Flytter du til Holstebro Kommune, for at studere på DTA har du mulighed for at bo i samme område som de andre elever på DTA, hvilket giver gode muligheder for at skabe et tæt socialt netværk – også uden for skoletiden. Hvis du er under 18 år, har du mulighed for at bo på Holstebro Sportscollege, hvor du får kost, voksenopsyn m.m. Her bliver du en del af et spændende miljø for unge talenter inden for både sport og kultur.

 

Holstebro Musikskole

Klassiske MGK-eleverHolstebro Musikskole blev etableret i 1967, på omtrent samme tidspunkt, som flere af byens andre store kulturinstitutioner. Gennem 1970’erne fik den ry for at være en af Danmarks bedste musikskoler med et meget højt aktivitets- og ambitionsniveau. Det skyldtes blandt andet at Holstebro Musikskole i 1976 oprettede Danmarks første musikalske grundkursus (MGK), som er en regional musikskoleoverbygning, der forbereder unge musikere mellem 14 og 25 til optagelse på konservatoriet.

Gennem årene har Holstebro Musikskole fortsat det høje aktivitets- og ambitionsniveau og blev i 2012 kåret som Årets Musikskole. Samme år blev en ny Orkestersal indviet. Salen er på 300 m² og har 150 faste siddepladser (godkendt til 270 personer) Den har en fantastisk akustik og er optimeret til symfonisk musik. Efterklangen kan imidlertid reguleres, så også prøver og koncerter med rytmisk musik mv. kan afvikles.

Holstebro Musikskole har i alt ca. 2.000 elever i alle aldre, fordelt på instrumentalundervisning, sammenspil og forskole. Der er et meget levende orkestermiljø på fagligt højt plan på Musikskolen. I tilknytning til Musikskolen blev Danmarks første profilskole med musik oprettet på Sønderlandsskolen i Holstebro i 2008. Her kan du som forælder til et skolesøgende barn gratis tilmelde dit barn Danmarks første musikklasse.

Musikskolen er blandt andet hjemsted for MGK MidtVest, Rytmisk Musik Holstebro, OrkesterMidtVest og Det danske Ungdomsensembe, DUEN.

Balletskolen

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Det kongelige Teaters Balletskole i Holstebro er én af to satellitskoler, som Det Kongelige Teater har etableret i henholdsvis Odense og Holstebro.

Provinsens to balletskoler er oprettet for at give børn i hele landet mulighed for at uddanne sig til balletdansere og for at rekruttere flere danske dansere til Den Kongelige Ballet. Med Den Kongelige Ballets balletskole og børnehave har Holstebro som den eneste by i Danmark en fuldstændig fødekæde på danseområdet.

Tæt samarbejde med Det Kongelige Teater i København

Skolen i Holstebro er oprettet i et tæt samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Holstebro Kommune, og det er jo i sig selv fantastisk, at der ligger et lille hjørne af Det Kongelige Teater her i Vestjylland. Derudover har balletskolens tilstedeværelse dannet grundlag for oprettelsen af et lokalt balletkompagni.

Årlige besøg på Den Kongelige Ballet i København

Som balletbarn i Holstebro er man en del af Det Kongelige Teater, og der udføres et stort arbejde for at skabe et fællesskab mellem balletbørnene på Kongens Nytorv og balletbørnene i provinsen – bl.a. ved udvekslingsbesøg, hvor børnene indkvarteres privat hos hinanden.

Ansættelse som aspirant i balletkompagniet som 16-årig
balletpiger-og-drengeSom 16-årig bliver man ansat som aspirant og overgår til balletkompagniet – det kompagni man som 18-årig er færdiguddannet til at være en del af. Man begynder som korpsdanser. Senere er der mulighed for at blive udnævnt til solist, og for nogle lykkes det at blive udnævnt til solodanser.

Balletskolen – mere end bare dans

Balletskolen i Holstebro tager også hånd om elevernes boglige uddannelse og har sin egen Læseskole, hvor der er samme delmål og slutmål for fagene, som i folkeskolen. Balletskolen i Holstebro har også en børnehave, Mo2rikken, som er et spændende dagtilbud til 3-6 årige børn. Mo2rikken har enestående fysiske rammer bestående af 200 m² med opholdsrum, tumlerum og atelier, samt adgang til Balletskolens fantastiske dansestudier. I disse skønne omgivelser tilbydes de 24 børn en hverdag med fokus på motoriske udfordringer, dans, musik og billedkunst.

 

Comments are closed.