VIA University College

Billede 028Campus Holstebro hører under VIA University College. VIA er Danmarks 3. største uddannelsesinstitution med uddannelser i hele region Midtjylland. Holstebro-afdelingen er VIAs første Campus, som blev dannet i 2006, da fem af uddannelserne flyttede sammen på Gl. Struervej. På campusområdet alene er der flere end 1700 studerende og 150 ansatte, men i Holstebro By er der langt flere.

Billede 029På VIA Campus Holstebro udbydes uddannelser, hvor du kan blive ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. Derudover hører læreruddannelsen i Nørre Nissum også under VIA. I Holstebro finder du også bygningskonstruktøruddannelsen som afvikles på Erhvervsakademi MidtVest og et stor udbud af muligheder for efter- og videreuddannelse.

Alt i alt er der fordelt på forskellige lokaliteter ca. 1850 studerende og 225 ansatte som har deres daglige gang i VIA University College Holstebro.

Comments are closed.