En klimakommune

???????????????????????????????Virksomheden Holstebro Kommune er en klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. I den forbindelse forpligter kommunen sig til internt at skære i sit co2 forbrug med 2 % om året.

Men det er langt fra det største klima tiltag i Holstebro Kommune. Via projektet Climate Circle arbejdes der i hele kommunen på at blive uafhængig af fossile brændstoffer og satse på vedvarende energi. 45 % af kommunens energi kommer fra vedvarende kilder, hvilket er den største procentdel i Midtjylland.

En stor del af dette resultat kommer fra Maabjerg Bioenergy, som ligger i Nupark-området, hvor gylle og affald fra fødevareindustrien bliver omdannet til varme og elektricitet på en energieffektiv og miljørigtig måde. Du kan se en video om hvordan Maabjerg Bioenergy er mere end bare gylle her. Ingen andre steder i Danmark er der samlet så megen viden om vedvarende energiteknologi, som i Nupark-området ved Holstebro.

Samtidig er Holstebro Kommune med sin placering ud mod vestkysten hjemsted for et utal af vindmøller, der hver især bidrager til Holstebro Kommunes klimasatsning.

Læs mere om Holstebro Kommunes indsats for miljøet på Holstebro.dk

Comments are closed.