Cand.Net

Cand.Net er et netværk for akademikere af alle slags – dvs. alle med en uddannelse på kandidatniveau eller mere. Netværket har en bred faglig fordeling, medlemmer i mange alderskategorier og både nyuddannede og erfarne akademikere. Så godt som alle medlemmer af Cand.Net er tilflyttere, mens enkelte kommer fra Holstebro-området og er flyttet tilbage igen efter universitetet.

spil2Der er en meget åben tilgang til nye medlemmer – alle kender til følelsen af at være tilflytter og skulle lære nye mennesker at kende. Medlemmer af netværket siger selv, at det er bemærkelsesværdigt, hvor let det er at komme som “ny” i Cand.Net og meget hurtigt blive en del af gruppen. Den første tirsdag i hver måned holder vi fællesspisning, hvor vi mødes på en restaurant eller café og hygger os. Fællesspisningen er en rigtig god mulighed for tilflyttere at møde mange i netværket på samme tid.  Derudover har vi en masse forskellige uformelle sociale møder, som eksempelvis kan være et sted i byen med en øl eller en kop kaffe, en gåtur med masser af snak om sommeren, en biograftur eller et socialt arrangement (evt. kagebagning, kreativ dag, grillhygge), hvor et medlem lægger hus/lejlighed til. Oftest foregår disse arrangementer ved at der oprettes en begivenhed på gruppens lukkede facebook, som medlemmer så melder sig til.

Der er ingen økonomi i netværket, så al aktivitet er afhængig af medlemmerne.

Vi afholder halvårlige møder samlet for hele netværket, hvor der vil være et oplæg samt tid til at netværke. Derudover er der oprettet forskellige undergrupper, som mødes hyppigere – blandt andet er en gruppe gået i gang med at lære at sejle i havkajak. Undergrupperne er dannet ud fra fælles interesser, de er altid åbne for nye, ligesom der efter ønske og initiativ kan oprettes nye grupper. Det er uforpligtende at være medlem – og man bestemmer selv, hvor meget man ønsker at engagere sig!

Er du interesseret i at følge med i, hvad der sker i netværket, så kan du ved at sende en mail til tovholderne på cand.net7500@gmail.com få mere at vide.  Vi har foruden bloggen også en facebookgruppe, hvor de forskellige aktiviteter, dog med fokus på de sociale aktiviteter, primært annonceres. Derudover har vi en gruppe på LinkedIn. Hvis du gerne vil være medlem, kan du kontakte os via mailadressen, eller søge efter os på facebook.

Comments are closed.